Το όνομα αυτού του εργαλείου είναι Fibonacci - FIBO LEVELS(link)
                    Παρατηρείστε το παρακάτω τετράωρο γράφημα, της ισοτιμίας GBP/CHF


Δεδομένου ότι το ημερήσιο γράφημα σε αυτό το ζευγάρι είναι πτωτικό, ενδιαφερόμαστε μόνο για ευκαιρίες να πουλήσουμε το ζευγάρι , έτσι ώστε να είναι μεγαλύτερες οι πιθανότητες να είναι επιτυχημένη η συναλλαγή.(follow the trend is your friend το αμερικανικό ρητό!)
Για παράδειγμα ας δούμε στο γράφημα, την πρόσφατη διορθωτική κίνηση που πραγματοποίησε το ζευγάρι μεταξύ των σημείων Α και Β. Έχοντας δει αυτή τη πτωτική κίνηση και στη συνέχεια βλέποντας τη τιμή να ξεκινά μια ανοδική αντίδραση, ο συνετός trader θα αναρωτηθεί σε ποιο σημείο η κίνηση αυτή θα περιοριστεί. Αφού το ζευγάρι σταθεροποιηθεί, το σημείο αυτό θα μας δώσει ευκαιρίες για νέες θέσεις πώλησης, δηλαδή προς την κατεύθυνση που έχει η ημερήσια τάση.
Ενώ κανένας δείκτης δε μπορεί να προβλέψει απόλυτα πότε θα τελειώσει μια αντίδραση, το εργαλείο Fibonacci μπορεί να διαφωτίσει λίγο τη κατάσταση και να παρέχει τρία επίπεδα τα οποία ο trader μπορεί να εστιάσει.

Σχεδιάζοντας τη γραμμή του Fibonacci στη κατεύθυνση της κίνησης μεταξύ του Α (υψηλό διακύμανσης) και του Β (χαμηλό διακύμανσης) βλέπουμε ότι τα τρία κύρια επίπεδα αντίδρασης του Fibonacci τοποθετούνται στο διάγραμμά μας: 38,2%, 50,0% και 61,8%. Αυτά είναι τα επίπεδα που θα παρακολουθούμε.
(Σε μια ανοδική τάση, σχεδιάζουμε τη γραμμή Fibonacci από το χαμηλό της διακύμανσης προς το υψηλό της διακύμανσης).
Ιδανικά, κοιτάμε για μια αντίδραση τουλάχιστον μέχρι το 50,0% του επιπέδου Fibonacci ή ακόμα καλύτερα στο επίπεδο του 61,8%.

Όσο πιο μακριά φθάσει η αντίδραση της τιμής προτού σταθεροποιηθεί τόσο πιο μεγάλη είναι η πιθανότητα ότι το ζευγάρι θα πέσει ακόμα περισσότερο και θα συνεχίσει τη κίνηση προς τη κατεύθυνση της ημερήσιας τάσης. Μπορούμε εδώ να δούμε ότι η τιμή δοκίμασε άψογα και αντίδρασε μέχρι πάνω από το επίπεδο του 61,8% προτού πραγματοποιήσει μια δυνατή πτωτική κίνηση.
Όταν χρησιμοποιούμε τα ποσοστά διόρθωσης Fibonacci, κοιτάζουμε για κινήσεις της τιμής που σταθεροποιούνται σε κάποιο από τα επίπεδα Fibonacci, όσο υψηλότερο τόσο καλύτερο. Αφού στο παράδειγμά μας έχουμε δυο κορυφές στο επίπεδο του 61,8%, ένας trader μπορεί να πουλήσει (short) το ζευγάρι στο κλείσιμο του κεριού, με το stop λίγο πιο πάνω από την υψηλότερο κορυφή.
Παρόλο που δεν μπορούμε να είμαστε ποτέ σίγουροι 100%, η χρήση των Fibonacci αποτελεί μια καλή  μεθόδο(ειδικότερα αν συνδιασθεί και με άλλα ''τεχνικά εργαλεία)  προκειμένου να ανοιχθεί μια θέση, και παρέχει κάποιες χρήσιμες πληροφορίες στον trader ο οποίος προσπαθεί να εντοπίσει τα ''πιθανά'' επίπεδα αντίδρασης της τιμής.