Ένας πιο αποτελεσματικός τρόπος για να αποφασίσουμε που θα τοποθετήσουμε το stop loss μας, είναι να αναζητήσουμε επίπεδα στήριξης (σε αγορές) και επίπεδα αντίστασης (σε πωλήσεις). Όταν αγοράζουμε, το stop μπαίνει κάτω από μια στήριξη και όταν πουλάμε, το stop μπαίνει πάνω από μια αντίσταση.


Προκειμένου να επεκτείνουμε λίγο περισσότερο και να τελειοποιήσουμε αυτή την πρακτική, πρέπει να συμπεριλάβουμε στη διαδικασία και τις μεγάλες σκιές των κεριών, εφόσον βέβαια υπάρχουν.

Ας δούμε το παρακάτω ημερήσιο γράφημα της ισοτιμίας GBP/JPY


Μέσα στα παραλληλόγραμμα σημειώνονται μερικές από τις μεγαλύτερες σκιές του γραφήματος. Επίσης παρατηρήστε ότι, μετά από την εμφάνιση μιας μεγάλης σκιάς, συχνά οι τιμές κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση.
Με άλλα λόγια, αν η μεγάλη σκιά είναι στο κάτω μέρος του κεριού, οι τιμές έχουν την τάση να κινούνται ανοδικά. Αν η μεγάλη σκιά είναι στο πάνω μέρος του κεριού, οι τιμές έχουν την τάση να κινούνται πτωτικά.
Αυτές οι μεγάλες σκιές, οι οποίες είναι μεγαλύτερες από κάθε άλλη στο γράφημα, έχουν κάτι να μας πουν.

Μια μεγάλη σκιά στο κάτω μέρος του κεριού σημαίνει ότι οι πωλητές έχουν τη δυνατότητα να πιέσουν τις τιμές σημαντικά χαμηλότερα. Ωστόσο, οι πωλητές τελικά δεν είχαν την απαραίτητη δύναμη για να διατηρήσουν τις τιμές σε χαμηλά επίπεδα και επομένως οι αγοραστές υπερίσχυσαν και επανέφεραν την τιμή σε υψηλότερα επίπεδα.Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι είναι πολύ πιθανό οι αγοραστές να επικρατήσουν και να οδηγήσουν τελικά σε υψηλότερα επίπεδα την ισοτιμία.

(Αν οι σκιές είναι στο πάνω μέρος του κεριού ισχύει ακριβώς το αντίστροφο)

Πως ένας trader μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή τη σκέψη στο trading;

Όπως πάντα, πρώτα θα πρέπει να αναγνωρίσουμε την ημερήσια τάση. Αν η τάση είναι πτωτική, όπως στο γράφημα που μελετάμε, θα πρέπει να αναζητούμε μεγάλες σκιές που διαμορφώνονται στο πάνω μέρος του κεριού.
Επομένως, αν η ισοτιμία σημειώσει ανοδική αντίδραση η οποία θεωρείται ότι είναι ενάντια στην κύρια τάση, θα περιμένω να υπάρξει δοκιμασία ενός επιπέδου αντίστασης προκειμένου να αναζητήσω μεγάλες σκιές στο πάνω μέρος των κεριών.

1. Αυτές οι μεγάλες σκιές δείχνουν μια δυνητική επιστροφή της ισοτιμίας προς την κατεύθυνση της κύριας τάσης.
2. Η κορυφή της μεγάλης σκιάς προσφέρει ένα άριστο σημείο προκειμένου ο trader να τοποθετήσει το stop loss του. Η λογική είναι ότι οι αγοραστές θα μπορούσαν να σπρώξουν την τιμή μέχρι το υψηλό του κεριού αλλά όχι παραπέρα. Επομένως, τοποθετώντας το stop λίγο υψηλότερα, η πιθανότητα να «χτυπήσει» είναι μικρή.